Job: Training Participiant IT

Titulli Training Participiant IT
Informacione për pozitën

Titulli: IT

Departamenti: Web Zhvillimi

Vendi: Prishtinë

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV e tyre në e-mail hr@adaptiv-it.com

Vetëm personat që plotësojnë kushtet e lartpërmendura do të kontaktohen.

 

Apliko