Aplikimi për pozitën: Training Participiant IT

Titulli: Training Participiant IT

Fushat e shënuara me yll (*) duhet të plotësohen para se të dërgohet aplikacioni.

Emri *
Mbiemri *
Data e lindjes *
E-mail adresa *
ADRESA E BANIMIT
Telefoni *
Edukimi * I Mesem Profesional
I Larte Profesional
Tjeter
Fusha e Edukimit *
Ngarko CV-në